załacznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf
załącznik nr 2 formularz ofertowy dostawa barierek.pdf
umowa projekt.pdf
zał. nr 4 klauzula informacyjna dostawa barierek.pdf

Zapytanie ofert..pdf
zał. nr 1 formularz cenowy.pdf
zał. nr 2 formularz ofertowy.pdf
zał. nr 3 projekt umowy.pdf

Zapytanie Ofertowe.pdf
zał. nr 1 -formularz cenowy.pdf
zał. nr 2 - formularz ofertowy.pdf
zał. nr 3 projekt umowy.pdf

SIWZ.pdf
załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
Załącznik 4 oświadczenie.pdf
Załącznik nr 5 umowa.pdf

formularz ofertowy.pdf
Regulamin Przetargu.pdf
projekt umowy.pdf

zal. nr 1 formularz cenowy (1).pdf
zał. nr 2 formularz cenowy(2).pdf
zał. nr 3 formularz ofertowy (1).pdf
zał. nr 4 umowa projekt - dostawa środków czystości, (1).pdf
zał. nr 5 klauzula informacyjna - dostawa środków (1).pdf


umowa projekt pieluchomajtki 2020r.pdf
formularz ofertowy pieluchomajtki 2020r.pdf
formularz cenowy pieluchomajtki 2020.pdf
klauzula informacyjna - dostawa pieluchomajtek 2020.pdf

tabela asortymentowa-rękawice 2020r,.pdf
formularz ofertowy-rękawice 2020r..pdf
umowa projekt - dostawa rękawic 2020r..pdf
klauzula informacyjna - dostawa rękawic 2020.pdf

zał. nr 1 oferta konserwacja wind wind 2020.pdf
zał. nr 2 projekt umowy konserwacja windy 2020.pdf
zał. nr 3 klauzula informacyjna -windy 2020.pdf

zał. nr 1 formularz cenowy -pranie 2020.pdf
zał. nr 2 -formularz ofertowy-pranie 2020r..pdf
zał. nr 3 projekt umowy pranie 2020r..pdf
zał. nr 4 klauzula informacyjna -pranie pościeli 2020r..pdf

Zał. nr 1 artykuły spożywcze 2020r. zmieniony.pdf
SIWZ dostawa artykułów spożywczych w 2020r..pdf
Zał. nr 1 artykuły spożywcze 2020r..pdf
zał. nr 2 - pieczywo 2020r..pdf
Zał. nr 3 mleko, artykuły mleczarskie 2020.pdf
zał. nr 4 - mięso, wędliiny 2020.pdf
zał. nr 5 drób, podroby 2020.pdf
zał. nr 6 - owoce, warzywa ziemnaki 2020r.pdf
zał. nr 7 - produkty mrożone 2020r..pdf
zał. nr 8 - ryby 2020r..pdf
Zał nr. 9 - oferta.pdf
zał. nr 10 oświadczenie.pdf
zał. nr 11 projekt umowy.pdf
zal. nr 12 do SIWZ pełnomocnictwo.pdf
zał. nr 13 - oświadczenie.pdf
zał. nr 14 klauzual informacyjna RODO - oświadczenie.pdf

zal. nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf
zał. nr 2 -formularz ofertowy remont barierek balkonowych.pdf
zał. nr 3 umowa - projekt remont barierek balkonowych.pdf
zał. nr 4 klauzula informacyjna remont barierek.pdf

Zal. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
zał. nr 2 formularz ofertowy remont barierek.pdf
zał. nr 3 projekt umowy remont barierek.pdf
zał. nr 4 klauzula informacyjna remont barierek.pdf

 
 
 
 
umowa - projekt remont placu.pdf
klauzula informacyjna -remont placu.pdf

1.Opis przedmiotu zamówienia.pdf
2. formularz ofertowy.pdf
3.umowa - projekt meble.pdf
4.Klauzula informacyjna.pdf

zał. nr 1 - oferta przegląd budynków.pdf
zał. nr 2 umowa projekt.pdf
zał. nr 3 klauzula informacyjna -pregląd budynków.pdf

załącznik 1.pdf
zał. nr 2 - oferta.pdf
zaqł. nr 3 umowa projekt.pdf
zał.nr 4 klauzula informacyjna.pdf

formularz nr 1.pdf
formularz nr 2.pdf
formularz nr 3.pdf
oferta środki czystości.pdf
klauzula informacyjna - dostawa środków.pdf
umowa projekt - dostawa środków czystości, rękawic.pdf

 
formularz ofertowy 2019R..pdf
umowa projekt pieluchomajtki 2019r..pdf
klauzula informacyjna -dostawa pieluchomajtek.pdf

zał. nr 1 oferta konserwacja wind wind.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf

zał. nr 1 -formularz ofertowy remont łazienek.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr.3 umowa - projekt remont łazienek.pdf
Załącznik nr 4.pdf

zał. nr 1 formularz cenowy -pranie 2019.pdf
zał. nr 2 -formularz ofertowy-pranie 2019r..pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf

SIWZ Dostawa artykułów spożywczych w 2019 r..pdf.pdf
Zał. nr 1 artykuły spożywcze 2019r..pdf
zał. nr 2 - pieczywo 2019r..pdf
Zał. nr 3 mleko, artykuły mleczarskie 2019.pdf
umowa projekt - dostawa rękawic 2020r..pdf
zał. nr 4 - mięso, wędliiny 2019.pdf
zał. nr 5 drób, podroby 2019.pdf
zał. nr 6 - owoce, warzywa ziemnaki 2019r.pdf
zał. nr 7 - produkty mrożone 2019r..pdf
zał. nr 8 - ryby 2019r..pdf
Zał nr. 9 - oferta.pdf
zał. nr 10 oświadczenie.pdf
zał. nr 11 projekt umowy.pdf
zal. nr 12 do SIWZ pełnomocnictwo.pdf
zał. nr 13 - oświadczenie.pdf
Załącznik nr 14 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia pralnicywirówki i suszarki.pdf

zał. nr 2 - formularz ofertowy pralnicowirówka i suszarka.pdf
zał. nr 3 - oświadczenie.pdf
zał. nr 4 - projekt umowy pralnicowirówka i suszarka.pdf
Zał. nr 5 - klauzula iformacyjna RODO pdf.pdf

Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf
zał. nr 2 - formularz ofertowy wózek.pdf
zał. nr 3 oświadczenie.pdf
zał. nr 4 - projekt umowy wózek.pdf
Zał. nr 5. klauzula informacyjna RODOpdf.pdf

zał.nr.1.przeglad.instalacji.elektrycznej.zakres.pomiarow.2018.pdf
zał.nr.2.przeglad.instalacji.elektrycznej.oferta.2018.pdf
zał.nr3.przeglad.instalacji.elektrycznej.umowa.projekt.pomiary.elektryczne.2018.pdf

zał. nr. 1. oferta. przeglad. budynków..pdf
zał.nr.2.umowa. przegląd. budynków. projekt..pdf

zal.nr.1.oferta. węgiel.2018.pdf
zal.nr.2.umowa. projekt. węgiel. 2018.pdf

zal.nr.1.srodki.czystosci.formularz.cenowy.1.pdf
zal.nr.2.srodki.czystosci.formularz.cenowy.2.pdf
zal.nr.3.srodki.czystosci.formularz.cenowy.3.pdf
zal.nr.4.oferta.rodki.czystoci.pdf
zal.nr.5.srodki.czystosci.projekt.umowy.pdf

zal.nr.3.leki.umowa.projekt.2018.pdf
zal.nr.2.leki.formularz.ofertowy.dostawa.lekw.2018.pdf
zal.nr.1.leki.formularz.cenowy.2018.pdf

zal.nr.2.konserwacja.systemu.ppoz.i.oddymiania.umowa.projekt.2018.pdf
zal.nr.1.konserwacja.systemu.ppoz.i.oddymiania.oferta.2018.pdf

zal.nr.3.formularz.ofertowy.2018..pdf
zal.nr.2.umowa.projekt.pieluchomajtki.2018.pdf
zal.nr.1.formularz.cenowy.pieluchomajtki.2018.pdf

zal.nr.2.projekt.umowy.konserwacja.wind.2018.pdf
zal.nr.1.oferta.konserwacja.wind.wind.2018..pdf

zal.nr.3.projekt.umowy.pranie.2018r..pdf
zal.nr.2.formularz.ofertowy.pranie.2018r..pdf
zal.nr.1.formularz.cenowy.pranie.2018.pdf
siwz.dostawa.artykulow.spozywczych.w.2018r._1.pdf

zal.nr.13.oswiadczenie.zywnosc.2018.pdf
zal.nr.12.do.siwz.pelnomocnictwo.zywnosc.2018.pdf
zal.nr.11.projekt.umowy.zywnosc.2018.pdf
zal.nr.10.oswiadczenie.zywnosc.2018.pdf
zal.nr.9.oferta.zywnosc.2018.pdf
zal.nr.8.ryby.2018r..pdf
zal.nr.7.produkty.mrozone.2018r..pdf
zal.nr.6.owoce.warzywa.ziemniaki.zmiana.zywnosc.2018.pdf
zal.nr.5.drob.podroby.2018.pdf
 
zal.nr.4.mieso.wedliny.2018.pdf
zal.nr.3.mleko.artykuly.mleczarskie.2018.pdf
za.nr.2.pieczywo.2018r..pdf
za.nr.1.artykuly.spozywcze.2018r..pdf
formularz ofertowy.pdf
projekt umowy.pdf