Stowarzyszenie

na rzecz wspierania mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim

„PRZYSTAŃ”

ul. Żeromskiego 17

34-220 Maków Podhalański


  Na terenie Domu Pomocy Społecznej od kwietnia 2013 roku działa Stowarzyszenie na rzecz wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Przystań” prowadzi nieodpłatną działalność, która polega na wspieraniu finansowym  i rzeczowym mieszkańców Domu, oraz wspieraniu zadań statutowych Stowarzyszenia. Organizacja podejmuje różnorodne formy pomocy i działania mające na celu umożliwienie chorym i niepełnosprawnym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami. Członkami Stowarzyszenia są pracownicy Domu Pomocy Społecznej.  W grudniu 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i od stycznia 2019 roku można na konto Stowarzyszenia przekazywać 1% podatku.                                                                                       W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej organizacji. Bardzo liczymy na zrozumienie  i przychylność wszystkich, którym losy ludzi chorych                     i pokrzywdzonych nie są obojętne. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy i naszemu zaangażowaniu będziemy mieli większy wpływ na poprawę jakości życia naszych podopiecznych.         Wierzymy we wszystkich ludzi dobrego serca, którzy zechcą nam pomóc i wesprzeć naszą inicjatywę, za co z góry bardzo serdecznie dziękujemy!


Nr KRS: 0000 458519

NIP: 5521714549

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Nr. Konta: 17879900010010010667290001

____________________________________________________________________                                                            

Podaruj 1% podatku

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą do osób, którym los ludzi przewlekle psychicznie chorych              i niepełnosprawnych nie jest obojętny o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz naszej organizacji. Wspierając nasze Stowarzyszenie pomożecie Państwo w realizacji założonych przez naszą organizację celów.


Nr. KRS : 0000 458519

NIP : 552 171 4549

Nazwa banku : Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Nr. Konta : 17879900010010010667290001

                         Z wyrazami szacunku

                         Prezes Stowarzyszenia "Przystań"

                             Anna Florczak