Stowarzyszenie

na rzecz wspierania mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim

„PRZYSTAŃ”

ul. Żeromskiego 17

34-220 Maków Podhalański


Na terenie Domu Pomocy Społecznej od kwietnia 2013 roku działa Stowarzyszenie na rzecz wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Przystań” prowadzi nieodpłatną działalność, która polega na wspieraniu finansowym      i rzeczowym mieszkańców Domu, oraz wspieraniu zadań statutowych Stowarzyszenia. Organizacja podejmuje różnorodne formy pomocy i działania mające na celu umożliwienie chorym i niepełnosprawnym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami. Członkami Stowarzyszenia są pracownicy Domu Pomocy Społecznej.


Nr KRS: 0000 458519

NIP: 5521714549

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Nr. Konta: 17879900010010010667290001