INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:                                                       SZEF KUCHNIInformujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została

Pani Anna Marek- zam, ŁysinaUzasadnienie dokonanego wyboru:

w/w kandydatka posiada doświadczenie zawodowe i wymogi formalne wymagane na przedmiotowym stanowisku

Data: 13.08.2020


___________________________________________________________________

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 

1. Stanowisko pracy – Szef kuchni 1 etat

 

2. Zatrudnienie od dnia 17.08.2020r

 

3. Czas pracy: 8 godz. dziennie

 

4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 

5. Praca na danym stanowisku to organizacja pracy działu żywienia – kucharek i magazyniera, sporządzanie dziennych i dekadowych jadłospisów, prowadzenie dokumentacji HACCP, pomoc w kuchni.

 

6. Wymagane wykształcenie minimum średnie dietetyczne, 4 letni staż pracy, znajomość przepisów HACCP oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.                                                                  

 

7. Dokumenty wymagane (CV i potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 12.08.2020r. do godz.10.00.

 

8. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

9. Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

 

10. Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się z kontaktować telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 33 877 14 94

 _______________________________________________________________________________

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

 

                                                  SZEF KUCHNI

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z powodu braku spełnienia wymagań formalnych przez kandydatów nabór nie został rozstrzygnięty. Przedłużamy nabór do 12.08.20 r. do godz. 10.00.

Data: 24. 07. 2020 r

____________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

                                      Kierowca-konserwator

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko:nie został wybrany żaden kandydat.Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w treści ogłoszenia o naborze, nie wykazali się wystarczającymi umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

W związku z czym komisja nie rekomenduje żadnego kandydata do zatrudnienia.Data: 21. 07. 2020 r.

___________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


 1. Stanowisko pracy – Szef kuchni 1 etat

 2. Zatrudnienie od dnia 03. 08. 2020 r.

 3. Czas pracy: 8 godz. dziennie

 4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 5. Praca na danym stanowisku to organizacja pracy działu żywienia – kucharek i magazyniera, sporządzanie dziennych i dekadowych jadłospisów, prowadzenie dokumentacji HACCP, pomoc w kuchni.

 6. Wymagane wykształcenie minimum średnie dietetyczne, 4 letni staż pracy, znajomość przepisów HACCP oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 7. Dokumenty wymagane (CV i potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia            24. 07. 2020r. do godz.10.00.

 8. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 9. Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

 10. Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się z kontaktować telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 33 877 1 494

 11.  _________________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 1. Stanowisko pracy – kierowca konserwator 1 etat

 2. Zatrudnienie od dnia 03.08.2020r

 3. Czas pracy: 8 godz. dziennie

 4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 5. Praca na danym stanowisku to realizowanie wyjazdów zleconych przez kierownika działu, wykonywanie prac porządkowych i naprawczych wewnątrz

i na zewnątrz budynku DPS.                                                                           6.Wymagane wykształcenie minimum średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, prawo jazdy kat B oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. Mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowca i konserwator 7.Dokumenty ( CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ) należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 17.07.2020r. do godz.10.00.                                                                                                     8.Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.                                                              9.Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.                            10. Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się skontaktować telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 33 877 14 94