NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Rozpoczął się miesiąc czerwiec – miesiąc poświęcony w sposób szczególny czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.


22222222222222222222222222222222jpg

Nabożeństwo czerwcowe jest pobożną praktyką, przez którą wyrażamy nasze dziękczynienie za wielką miłość, którą Pan Jezus nas obdarza, oraz wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy jakich doznaje z naszej strony, gdy odrzucamy Jego miłość. W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Jezusowego Serca na krzyżu, a tymi którzy wtedy uczcili to serce byli apostołowie.

Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było kultywowane 1 czerwca 1857 r. w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie.  Papież Leon XIII poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 r. a sto lat później nasz rodak Ojciec Święty Jan Paweł II ponowił ten akt podczas nabożeństwa czerwcowego, odprawionego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.  

  Mieszkańcy naszego Domu w tym miesiącu gromadzą się  w sali terapii zajęciowej na wspólną modlitwę do Serca Pana Jezusa. Spotkania  odbywają się codziennie o godz.12.30 i cieszą się sporą frekwencją.