DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 21.11.2018

„To co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić”                                                                                     Lewis Carroll

   Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia,                    a przede wszystkim szczególnych kompetencji. Wrażliwość, empatia, szacunek dla drugiego człowieka          i zrozumienie to wyjątkowe cechy charakteryzujące wszystkich pracowników socjalnych. Być może nie są one widoczne na co dzień ale osoby te pracują z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko na swojej drodze napotykają wiele trudności, ale nie poddają się, walczą o tych, którym pomagają tak by zmniejszać ich poczucie bezradności w obliczu choroby i pokonywaniu przeciwności losu. Dzień Pracownika Socjalnego jest ważnym i potrzebnym wydarzeniem. To znakomita okazja, by podziękować wszystkim pracownikom Domu Pomocy Społecznej za zaangażowanie i wysiłek pracy na rzecz drugiego człowieka. By ten dzień pozostał na długo w pamięci, na terenie Domu Pomocy Społecznej odbył się koncert   uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Suchej Beskidzkiej pod kierunkiem pani Dagmary Książek Lisickiej.   Odbiór takiej muzyki, wysłuchanie całości koncertu i dobór repertuaru w tym  ważnym dla pracowników Domu dniu, był wyjątkowym przeżyciem. Dostarczył wiele emocji, wzruszeń, dzięki czemu  dzień był podniosły      i uroczysty.                                                                                              Z tej okazji również Dyrektor Domu Pomocy Społecznej pani Agata Kopacz złożyła wszystkim pracownikom i emerytom placówki serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszony  w codzienną pomoc osobom potrzebującym. Wykonanie  `pracy wymaga głębokiego przekonania, że człowiek  nie może pozostać sam w obliczu własnych problemów   i cierpienia. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. W dalszej części uroczystości był pyszny poczęstunek i czas na rozmowy nad tym co udało się zrobić i jakie obszary pracy wymagają jeszcze większego zaangażowania.

400jpgPRACOWNIK 1jpg